VÅRA PROJEKT

Leader Höga Kusten stöttar projekt där näringslivet, ideella och offentliga organisationer arbetar tillsammans för att utveckla sina landsbygder. Här hittar du våra pågående och avslutade projekt, som vi hoppas inspirerar till fler idéer!

.

NYHETER FRÅN PROJEKTEN

Konstnärsverkstad Ramsele
Nätradalen
Lina Bergström och Andreas Telhammer Nordvik
Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för lokala aktörer och föreningar att söka stöd för mindre projekt som gynnar utvecklingen av er plats. De projektidéer som beviljas ska syfta till att 1) skapa engagemang hos människor som tidigare inte varit en del av den lokala landsbygdsutvecklingen och 2) skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.  

Nordingrå Konstby driver projektet för att skapa en hållbar affärsmodell för konstnärer och kulturutövare i Höga Kusten och Västernorrland.

Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för lokala aktörer och föreningar att söka stöd för mindre projekt som gynnar utvecklingen av er plats. De projektidéer som beviljas ska syfta till att 1) skapa engagemang hos människor som tidigare inte varit en del av den lokala landsbygdsutvecklingen och 2) skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.  

”Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” är ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande. Det långsiktiga målet är att Nordvik ska bli en kreativ och innovativ landsbygdsmotor med tydlig utvecklingsroll och hållbarhetsprofil i regionen

En spännande satsning för såväl besökare som lokalbefolkning. Hallstabacken utökar säsongen genom att anlägga helt nya cykelbanor för mountainbikes.

Turismen ökar för varje år i Höga Kusten och detta är något som företagare och föreningar i Mariebergsområdet vill ta vara på.