Höga Kusten Nords förstudie gav oväntade insikter.

Höga Kusten Nord vill skapa fler hållbara, lönsamma och attraktiva företag inom naturturism, besöksnäring samt kreativa- och kulturella näringar. Genom förstudiens aktiviteter har GFG Bygdsam prövat intresset för att samarbeta kring dessa frågor.
Det har varit svårare än väntat att få engagemang från företagen, berättar Anki Berg. Flera arbetar redan i egna nätverk och har inte känt sig berörda eller i behov av projektsamverkan. Det finns också en projekttrötthet där tidigare projekt inte lett till önskade resultat.

– Vi hade väntat oss att fler företag och organisationer skulle hörsamma inbjudan och vilja vara med. Slutsatsen är att samverkan inte står högst på dagordningen hos alla. De tycker att de har fullt upp ändå och är kanske rädda för att samverkan ska innebära merarbete och att man tappar sin frihet. Men förstudien har ändå varit viktig och fått oss att se på vårt område ur en besökares perspektiv. Vi har formulerat en första bild av vad vi har att erbjuda, eller potential att utveckla, i form av vandring, cykling, kultur och naturupplevelser, säger Anki Berg som har arbetat i projektet.

”Förstudien Höga Kusten Nord mot 2030 skapar samsyn”

Destination Höga Kusten består av de fyra kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Inom destinationen finns det platser som inte direkt känner sig som en del av Höga Kusten. I nordöstra Örnsköldsviks kommun har begreppet ”Höga kusten Nord” använts en tid och i förstudien har det funnits tillfällen att diskuterats det. Begreppet har inte känts bekvämt för alla. Några menade att man hellre ska samlas kring kända platsnamn som ”Grundsunda” och ”Husum”.

Det hela resulterade i en viktig och bra diskussion om platsvarumärke, möjlighet att dra nytta av det högt rankade varumärket Höga kusten, attraktionsvärde och målgrupper . Samtalen landade i att ”Höga kusten Nord” kan användas i extern kommunikation och Grundsunda och Husum när målgruppen är ortsbefolkningen och kringliggande områden.

Det här är ett bra exempel på hur viktig dialogen är för att skapa samsyn säger Anki Berg.

Sammanfattningsvis visar  förstudien att om det ska jobbas vidare med Höga Kusten Nord som ett besöksmål, så är det viktigt att det görs inom tydligt avgränsade områden.

Anki Berg avslutar:
Ska vi även framöver arbeta i projektform kan vi inte till varje pris tänka att ”alla ska med”. För att få engagemang måste de ske utifrån företagens eller föreningarnas egna behov där vi jobbar med aktiviteter och insatser  som tillför ett direkt värde för de som är med. Att bara samverka, utan någon tydlig bild av vad det ska leda till redan i inbjudan, kommer inte att vara en tillräckligt stark morot.