Leader Höga Kusten består av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.
Vi ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Vad vi ska arbeta med och hur arbetet ska gå till styrs av EU:s regelverk, Jordbruksverket (den myndighet vi arbetar under) samt vår egen strategi. Strategin är en handlingsplan som anger inriktning och målsättningar för vårt arbete.

Vårt leaderområdes arbete leds av en styrelse, en sk LAG-grupp. Den består av personer från ideell, privat och offentlig sektor. Verksamhetskontorets arbetar för att coacha och förverkliga projekt som utvecklar landsbygden i partnerskap i Höga Kusten. Kostnaden för driften får vara max 25% av den totala budgeten för området för hela perioden.

Genom landsbygdsutveckling i mer eller mindre omfattande projekt ska Leader Höga Kusten arbeta för att
uppnå de övergripande målsättningarna:

1. En breddad arbetsmarknad – som skapas genom kreativitet och nytänkande

2. Attraktiva boende- och besöksmiljöer – som skapas genom lokal utveckling där vi tar tillvara
områdets styrkor och välkomnar nytänkande och nya former av samverkan.

Utifrån de övergripande målen har två insatsområden formulerats och för vart och ett av dem ett antal mål.
Ett skiss som visar hur övergripande mål, insatsområden och mål hänger ihop hittar du här.