LEADER HÖGA KUSTENS LAG-GRUPP

Leader Höga Kusten är i grunden ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Leader Höga Kusten är liksom andra leaderområden till formen en ideell förening. Föreningen som bildades våren 2015 leds av en styrelse, en sk LAG-grupp (Local Action Group). I LAG-gruppen/styrelsen finns personer från de olika sektorerna med. Samtliga ledamöter har ett starkt eget nätverk och har valts in i styrelsen efter ett omfattande nomineringsförfarande med tanken att få en styrelse som så långt det är möjligt representerar sektorerna, de olika kommunerna, strategins inriktning mm.