Utlysning – intresseanmälan för projektstöd!

Från den 15 februari och en månad framåt har ni som har en bra projektidé på gång möjlighet att lämna in en intresseanmälan om projektstöd till Leader Höga Kusten!

Läs mer här >>

20 februari 12.00-13.00: Söka stöd hos Leader Höga Kusten – hur funkar det?

Den 15 februari öppnar möjligheten att söka stöd hos Leader Höga Kusten. Har ni en idé ni vill genomföra för att utveckla er plats? Då ska ni delta på denna informationsträff 20 februari! Vi berättar om hur processen går till, från intresseanmälan till beslut, vad man kan söka stöd för och hur vi arbetar med coaching och stöttning för att hjälpa er att genomföra er idé.

Anmäl dig här>>

Har ni svårt att hitta finansieringslösningar till era utvecklingsideér?

– Vi hjälper er gärna vidare!

Behöver ni coaching för att komma vidare med ert projekt, kontakta olivia@leaderhogakusten.se

Läs mer om projektet här>>

VAD ÄR LEADER HÖGA KUSTEN OCH VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG?

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner.  Vi kan stötta projekt som är ett samarbete mellan näringslivet, ideella och offentliga parter med upp till 90%. Leader Höga Kusten samarbetar med och finansieras av Höga Kustens kommuner, landstinget, Västernorrlands idrottsförbund, Höga Kusten Turism och EU.

Ansöker gör du genom processen som du hittar nedan.

Slå oss gärna en signal om du har en idé eller funderingar på ett framtida projekt>>

Leader Höga Kusten

DRIVA PROJEKT

Ett projekt är en process i flera steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras. Klicka på ikonerna här nedanför för information om vad som gäller i de olika stegen.

OM LEADER HÖGA KUSTEN

Strategi


Strategin är en handlingsplan där ideell, privat och offentlig sektor tillsammans kommit överens om vad Leader Höga Kusten ska arbeta med för att skapa utveckling.

Strategi 2014-2022

Strategi 2023-2030

LAG


Vårt leaderområdes arbete leds av en styrelse, en sk LAG-grupp. Den består av personer från ideell, privat och offentlig sektor.

Läs mer här

Information


Informationsmaterial om Leader Höga Kusten, leadermetoden, logotyper mm hittar du här.

Läs mer här

2007 - 2013

Här kan du ta del av strategier, projekt och utvärderingar från förra verksamhetsperioden, åren 2007 – 2013.

Läs mer här

VÅR VISION

”Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva företag. Här finns ett gott entreprenörsklimat.

Våra fantastiska natur- och kulturvärden har förädlats och ger attraktiva miljöer för boende och besökare, samt ger förutsättningar för ett allt mer utvecklat entreprenörskap. En välkomnande och öppen attityd gör att alla känner att de kan och får påverka samhällsutvecklingen. Ett engagerat och innovativt föreningsliv som är öppet för alla spelar en viktig roll”

  • LEADERMETODEN

    Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

  • Innovation

    Leaderprojekt ska vara innovativa dvs på något sätt nytänkande. Det kan t ex handla om nya sätt att lösa problem, en ny produkt, en ny metod eller en ny process. Stöd från leader ges inte till ordinarie verksamhet.

  • Hållbarhet

    Leaderprojekt ska vara hållbara dvs skapa värden eller verksamhet som finns kvar även efter projekttidens slut.

  • Partnerskap

    Leadermetoden bygger på sk trepartnerskap. Det betyder att den ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa utveckling.

  • Samarbete

    I leaderprojekt samarbetar olika aktörer. Samarbetet får gärna vara gränsöverskridande och sträcka sig över olika branscher, kommuner, samhällssektorer och t o m länder.

  • Underifrånperspektiv

    Underifrånperspektiv betyder att de som berörs av ett projekt också är de som efterfrågar det. Projektmedlen gör nytta och skapar resultat i det område där effekter önskas.

Leader Höga Kusten
Brandellvägen 9
873 98 Nordingrå

Organisationsnummer: 802495-6107