Leaderkontoret stödjer den sökande i processen från ansökan, till genomförande och avslutande. Under genomförandet är det viktigt att arbeta enligt projektplanen. Eftersom beslutet grundar sig på ansökan med projektplan och budget måste avvikelser från dessa meddelas till och godkännas av leaderkontoret. Annars finns risk att stödet inte kan betalas ut. Vi hjälper er naturligtvis att anpassa projektplanen vid behov.

Det finns möjlighet att ansöka om förskott.