Nya vandringsleder ger toppresultat

Nya vandringsleder och konceptet ”5 toppar” skapar möjligheter för besökare till området kring Skuleberget att stanna längre och uppleva mer. Detta tack vare ett nära samarbetet mellan företag och föreningar.

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer och området kring Skuleberget är ett av de mest besökta. Byn Docksta som ligger vid foten av Skuleberget har i och med det ökade intresset för Höga Kusten och Skuleberget blivit ett tydligt nav för besökaren.  Senaste åren har antalet bäddar i form av ställplatser och stugor ökat. Ett flertal restauranger har öppnat.

I och med det ökade antalet besökare i området kring Skuleberget började företag och ideella organisationer funder på vad mer man skulle kunna erbjuda besökarna.

– Vi inom Docksta Btk vill vara en del i att utveckla vår bygd och såg tillsammans med besöksnäringsföretagen i området en möjlighet att utveckla vandringsupplevelser säger Hans–Erik ”Hacke” Näslund, Docksa BTK

Landbygdsutveckling Docksta. Jerry Engström. Fredric Vedin. Hacke

Fredrik Vedin – Skuleberget Havscamping, Jonas Hörnfeldt – Docksta Maskin, Hans-Erik Näslund – Docksta BTK, Jerry Engström – Friluftsbyn

För att utveckla vandringsupplevelser i området runt Skuleberget sökte Docksta BTK tillsammans med företagen och andra ideella organisationer stöd från Leader Höga Kusten. Från början var planen att bygga en aktivitetsled för allt från vandring och cykling till skidåkning och leder. När bygden hade samlats några gånger förstod de att de istället för en enda led skulle bygga fler leder och jobba fram konceptet 5 toppar.

– Vi insåg att om vi sätter ihop konceptet 5-toppar får vi fler att stanna längre i området. Till vissa av topparna finns redan färdiga leder medans andra behövde vi märka upp samt iordningställa parkeringar och rastplatser säger Hans–Erik ”Hacke” Näslund, Docksa BTK.

Sagt och gjort så efter en ändringsansökan till Leader Höga Kusten fick man klartecken för den nya inriktningen. De utvalda topparna är idag Skuleberget, Getsvedjeberget, Herrestaberget, Per Olsbo och Fäberget. I anslutning till vandringen till varje topp har de  iordningsställda parkeringsplatser, skyltning, bänkbord och såväl grillplatser som vindskydd.

Projektet har förutom nya vandringsleder lett till hela bygden har kommit varandra närmare, inte minst företagen.

– Höga Kusten Fem toppar har varit ett utmärkt initiativ som inte bara skapat fler upplevelser för boende och besökare, det har även rent fysiskt knutit ihop företagare vilket i sin tur ytterligare förbättrat samarbetet i området kring Skuleberget säger Jerry Engström Friluftsbyn

För den som vill veta mer om vandringslederna och 5-toppar hittar ni det på Höga Kustens hemsida eller på Friluftsbyns hemsida