Leaderprojekt utvecklar besöksnäringen i Nätradalen

Nätradalen sträcker sig från byn Sidensjö i väster till öarna Trysunda och Ulvön i centrum av världsarvet Höga Kusten.

I området finns många anledningar till besök för upplevelser av olika slag. Två entréer till Skuleskogens Nationalpark betyder åtskilliga tiotusentals besökare årligen för området. Kultur och historia är också en anledning att besöka Nätradalen, då främst High coast art valley och Herrgårdsparken.

Besöksanledningarna är många, men det har saknats en samlad bild kring behov och vilka delar som behöver utvecklas för att kunna utveckla området. Tack vare stöd från Leader Höga Kusten har man kunnat identifiera just besöksnäringen som en viktig del för bygdens utveckling säger Sofie Holmgren Verksamhetsledare Bygdsam Nätradalen

Sofie Holmgren Verksamhetsledare Bygdsam Nätradalen

I Bygdsam Nätradalens första projekt ”Lokal utveckling i Nätradalen” såg de att det finns många små företag i Nätradalen som ensamma hade svårt att ha kraften att utvecklas och ta tillvara på de möjligheter som finns. Exempelvis finns ett stort behov av att sätta ihop resepaket med både aktiviteter och boende.

Sofie Holmgren Verksamhetsledare Bygdsam Nätradalen

Om ingen annan gör det så får vi göra det själva

Sagt och gjort så startades Nätradalen Turism i Höga Kusten AB av ett gäng företagare i bygden. Då med underlag från resultatet av Leaderprojektet Lokal utveckling i Nätradalen. Där man kunde visa på potentialen för besöksnäringen, men att det saknades någon som kan paketera samt ta fram nya boenden. Flera olika typer av paket är skapade och nu jobbar Nätradalen Turism med att utveckla olika typer av boende i området.

Sofie Holmgren Verksamhetsledare Bygdsam Nätradalen