Samarbete gav pumptrackbana i Bollstabruk

Pumptrackbanan i Bollstabruk är invigd och används redan nu flitigt både under skoltid och på kvällen. Bollstabruk Intresseförening har tillsammans med unga, invånare, skolan och Kramfors under 2022 utformat och byggt en pumptrackbana med stöd av Arvsfonden, SCA, Leader Höga Kusten och Kramfors Kommun. Leader Höga Kusten har medfinansierat bygget med 50 000 kr genom utlysningen ”Kortare insatser för ökat engagemang”.

Den nya pumptrackbanan har blivit en samlingspunkt i Bollstabruk där både barn och föräldrar samlas för att köra pumptrack, umgås och fika.

– Ja det har verkligen blivit den samlingspunkt vi tänkte oss. Dagtid används den flitigt av skolan. På kvällarna sjuder det av liv med många barn och ungdomar som använder pumptracken. Nått som känns extra bra att det är många föräldrar hänger med sina barn och finns med runt pumptrackbanan säger Lars Sjödin ordförande  i Bollstabruk Intresseförening.

Efter att den kommunägda skate -och cykelrampen av trä, tagits bort 2017 har det från barn och ungdomar i Bollstabruk efterfrågats en pumptrackbana. Efter att under några funderat på hur man ska få till finansieringen av en pumptrackbana gjorde de slag i sak och tillsammans med Bollsta Ik, Föräldraföreningen vid Bollstaskolan, Kramfors kommun, SCA Bollsta sågverk gjorde Bollstabruks Intresseföreningen en ansökan till allmänna arvsfonden.

I samband med det så gjorde de också en ansökan till Leader Höga Kustens stödinsats för ”Kortare insatser för ökat engagemang”

– Pumptrackbanan är ett väldigt gott exempel på hur man genom samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor kan nå otroligt långt! Med ”Kortare insatser för ökat engagemang” ville vi stötta föreningar som samarbetar med andra för att inkludera nya målgrupper, till exempel unga. Det är precis vad Bollstabruk intresseförening lyckats med, säger Felicia Edholm, projektcoach Leader Höga Kusten.

Vill man utveckla sin byggd behövs det ofta någon typ av extern finansiering. Det kan vara allt från kommunen till privata företag eller stöd från Allmänna arvsfonden eller Leader Höga Kusten. Om man, som de flesta, är ovan att söka stöd och finansiering sätter vi upp hinder för att ens kolla upp vilka möjligheter som finns. Någon som Lars Sjödin på Bollstabruks Intresseförening tycker att vi måste sluta med.

– Både allmänna arvsfonden och Leader Höga Kusten har varit hjälpsamma och stöttande i vårt projekt. Då man är ovan att söka pengar till projekt är det toppen att få hjälp genom hela processen. Tror att många drar sig för att söka pengar då det upplevs som svårt, men jag uppmanar alla att ta hjälp av Leaader Höga Kusten för att utveckla sina projekt avslutar Lars Sjödin med.

Har ni något projekt ni vill utveckla.Kontakta oss

Leader Höga Kustens Carina Åberg gratulerar Lars Sjödin Bollstabruks Intresseförening med ett äppelträd.