Stöd från Leader Höga Kusten möjliggjorde utveckling av hydroponisk odling i butik och för utbildning.

Visus kontaktade och fick projektstöd från Leader Höga kusten för att kunna utveckla små och medelstora anläggningar med sk Aquaponi. Aquaponisk odling är en metod för kombinerad odling av växter i vatten samt fiskodling i ett slutet, miljövänligt odlingssystem.

I Leader-projektet arbetade Nawras Alashour som projektledare och i projektet byggdes såväl aquaponiska som hydroponiska odlingssystem.

Tack vare projektet har de skaffar sig erfarenheter som gör att de kan tillhandahålla växthuset som byggsats som ett fungerande system nu efter projekttiden. VISUS ekonomisk förening har fått förfrågan från Härnösands kommun att arbeta vidare med hydroponisystem (odlingsbäddar, pumpar och annan utrustning för växthus) inom ramen för projektet ”Stadsnära odling”.

Tack vare insikter under projektets gång har också ett nytt företag växt fram.

I det nybildade bolaget Blågrön Odling AB förstod de ganska snart att den affärsmodell och den produkt de tänkt utveckla innehöll för många hinder för de som skulle köpa och använda den.

– När vi började prata med våra blivande kunder förstod vi att det krävs många olika typer av tillstånd för att få odla fisk i tex en matbutik. Vilket gör att tröskeln för att investera i ett system som både odlar fisk och grönsaker blir för hög, säger Olof Frensborg huvudägare i BlåGrön Odling AB

Med den insikten bestämde de sig att ta bort fiskdelen i produktionen och behålla grönsaksodlingen. Aquaponi blev Hydroponi, där hydroponi är grönsaksodling i vatten och näringen från fiskens avföring ersätts med en särskild näringslösning.

Nawras Alashour anställdes av det nya bolaget och har haft huvudansvaret för att anpassa och utveckla den produkt, nu anpassad för bladgrönt i butik och på restaurang, som nu finns på Ica Kvantum i Kvissleby. Från början odlades det bara basilika, men nu odlas och produceras även koriander och persilja.

Det av Visus genomförda projektet, som gav upphov till BlåGrön Odling AB, är ett bra exempel på en idé och ett projekt som under projektets gång kommit fram till värdefulla insikter som gjort det möjligt för dem att skapa en produkt, så att den passar marknaden bättre. Både vad gäller för kommersiell bruk och för utbildning säger Felicia Edholm projektcoach på Leader Höga Kusten

I projektet har det också tagits fram växthus med hydroponisk odling anpassade för utbildning. Där Härnösands folkhögskola är de första som kommer att använda sig av växthuset i sin utbildning.
Vidare kommer Visus att genom ett framtida samarbete med BlåGrön Odling kunna uppfylla deras sociala ambitioner med att ge syssselsättning åt personer långt från arbetsmarknaden. VISUS förväntas bl a kunna leverera försådda plantor och odlingspuckar.

BlåGrön Odling AB håller just nu på med utvecklingen av version 2 av deras odlingssytem och hoppas kunna nå ut till fler som vill odla grönsaker på ett hållbart och effektivt sättsätt.

– Det ser mycket bra ut och med vårt nya system har vi en produkt som är väl anpassad för odling i butik och utan stödet från Leader Höga Kusten hade vi aldrig fått möjligheten att utveckla färdigheter och kunskaper som gjort det möjligt att utveckla och testa vår produkt skarpt mot våra möjliga kunder, avslutar Olof Frensborg

Nawras

Nawras Alashour

Hur går det till i det nya systemet?

Ingen förodling som i tidigare version
Tidigare användes ett förodlingsskåp. Nu kommer örterna att finnas på samma hylla i odlingsskåpet från grodd till skörd. Det innebär att näring, belysning och vattenkvalitet anpassas under växtprocessen.

Enklare hantering
Med odlingstråg i ett retursystem och en automatisk övervakning gör skötsel och skörd enkel för butikspersonalen.

Ökad produktion
Det nya systemet som nu testas förväntas ge ca 80% högre produktion jämför med tidigare version.