Digitala verktyg

/
För att underlätta för föreningar som arrangerar återbruksevent,…

Bredbandsbullerbyar

/
Bredbandsbullerby projektet vill bygga moderna och attraktiva…

Kapitalförsörjning

/
I projektet undersöks kapitalbehovet och alternativa finansieringsmodeller kring hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar på Höga Kustens landsbygder.

Jobba och Lev i Bygd

/
En plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster…

Delningsplattform Nätra

/
Bygdsam Nätradalen och forskningen vid Umeå universitet blir…

Odling med akvaponi

/
Projektet vill möta den efterfrågan på mindre och halvstora…