Förstudier agenda 2030

/
Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för lokala aktörer och föreningar att söka stöd för mindre projekt som gynnar utvecklingen av er plats. De projektidéer som beviljas ska syfta till att 1) skapa engagemang hos människor som tidigare inte varit en del av den lokala landsbygdsutvecklingen och 2) skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.  

Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten

/
Nordingrå Konstby driver projektet för att skapa en hållbar affärsmodell för konstnärer och kulturutövare i Höga Kusten och Västernorrland.

Kortare insatser för ökad engagemang.

/
Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för lokala aktörer och föreningar att söka stöd för mindre projekt som gynnar utvecklingen av er plats. De projektidéer som beviljas ska syfta till att 1) skapa engagemang hos människor som tidigare inte varit en del av den lokala landsbygdsutvecklingen och 2) skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.  

Hållbarhet Nordvik

/
”Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” är ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande. Det långsiktiga målet är att Nordvik ska bli en kreativ och innovativ landsbygdsmotor med tydlig utvecklingsroll och hållbarhetsprofil i regionen

Downhill Hallstaberget

/
En spännande satsning för såväl besökare som lokalbefolkning.…

Samverkan Marieberg

/
Turismen ökar för varje år i Höga Kusten och detta är något…

Sagaleden

/
En led för skoter och hundspann som sträcker sig från Atlantkusten…

Bredband Sollefteå

/
En satsning i Sollefteå som ämnar att väcka intresse och öka…

Bredband Härnösand

/
En satsning i Härnösand som ämnar att väcka intresse och…

Mikrofond

/
Mikrofond för att underlätta möjligheten till mikrofinansiering,…