LANDSBYGDEN SKAPAR KREATIV INNOVATION I BILINDUSTRIN

Historien om Stringo är en osannolik resa som numera knyter band till många av världens större städer, i bland annat USA, Europa och Asien. Vi verkar inom en av de mest innovativa branscher som finns, där utvecklingen driver vårt samhälle framåt på flera plan. Framtiden för bilindustrin engagerar globalt. Kontrasten från den globala till utsikten från mitt kontorsfönster är därför många gånger overklig, men ofta högst påtaglig.

-Stringo är min familjs livsverk, som jag numera fått förmånen och utmaningen att leda och fortsätta utveckla. När min far i mitten av åttiotalet såg en lösning för att förenkla sättet att flytta bilar inomhus innebar det inte bara att Stringo blev den första i sitt slag, utan även att vi på sikt blivit världsledande. Idag är vi mer internationella än någonsin.

– På Stringo har vi alltid haft vår själ och våra rötter i landsbygden. Landskapet är för oss en källa till inspiration. Den formar oss och vår verksamhet. De värden vi byggt vårt företag på under alla år, såsom äkthet, genuinitet och ett okomplicerat synsätt ser vi som landsbygdens tydliga styrkor.

– Därför har vi aldrig haft en tanke på att lämna Nyland och Höga Kusten för att komma närmare den marknad vi verkar på. Vi vill istället fortsätta vara nära vår inspiration. Ibland handlar det inte om affärsbeslut, utan om livsbeslut. Ett liv där vi vet att landsbygdens förutsättningar blir kreativa möjligheter som lyfter vår innovationsförmåga.

– För mig betyder just möjligheten till ett liv på landsbygden att jag orkar det tempo och de resor som mitt arbete innebär. Kontraster som gör att den enkelhet jag känner hemma ger mig energi på jobbet.

– Idag är vi ändå närmare våra kunder är tidigare. Modern teknologi och kommunikationer möjliggör goda affärsrelationer trots avstånd inte bara i mil, utan även i tid och kultur. Det är idag inte bara möjligt att verka på landsbygden, jag anser att det också är en av de stora anledningarna till min egen drivkraft, där min och Stringos närvaro i Höga Kusten har format oss till vad vi är.

//Nina Thelin, VD Stringo

Mer om Stringo>>