KROPPARNAS PLATSER OCH LJUDET AV IS

Det här skulle kunna vara en text som handlar om kärleken till ljudet när isen lägger sig på en liten sjö bland granar. Men det är, också eller istället, en text om konst, om ålder, sexualitet, identitet och om kroppars kopplingar till platser.

Bilden av att lämna de byar och småstäder en vuxit upp i för att bo i en större stad lever aktivt. Självklarheten att som homo-, bi- eller pansexuell, transperson eller queer lämna sin mindre ort för en storstad är, knappt uttalad men, starkt rotad. Det här är en del av, eller har formuleras utifrån, den urbana normen. Alternativet att flytta till en annan landsbygd eller en annan mindre ort pratas sällan om som ett alternativ. Den urbana normen säger att det är stadens perspektiv och riktning som är högst värderad, och när vi pratar om det så måste vi också prata om andra normer. För de rör sig parallellt.

De normer som säger hur du ska vara som ung, hbtqia*-person, nyanländ, med en normbrytande funktionsvariation, religiös, kvinna, man, ickebinär. De normer som säger vilka berättelser som är värda att höras, vilka möten som är värdefulla och vad som är bra konst och kultur. Till exempel. Normer samspelar ofta till att bli ett sammelsurium av ramar och regler som aktivt försvårar och begränsar livet, för många eller de flesta.

Jag anser att underhållet av normer är att förminska människor, och det är att förminska platser. Det är att blunda för berättelser och demonstrera för otrygghet. För det säger att vår ålder, könsidentitet och sexualitet ska komma med en enda typ av personlighet, eller en enda typ av intressen. Och det säger att platser som inte är storstäder är oförmögna att leva upp till det som människor som på något sätt avviker från en snäv norm behöver. Platser såväl som personer värderas och bemöts ojämlikt, när staden sägs vara en ung och öppen plats medan landsbygder sägs vara gamla och inskränkta. Vad gör det med kroppars och platsers möjligheter? Vad sker med oss som mänsklighet när normerna inte ifrågasätts? Låt oss diskutera.

De senaste årens arbete kring queera landsbygder har fått många med mig att sätta ord på mycket. Och arbetet inom landsbygdsrörelser kring normer i bred bemärkelse gör skillnad. Litteraturen, poesin, konsten – där finns formuleringarna, bråken, känslorna och axlarna att luta sig mot, där finns kampen. Jag vill säga tack till enskilda personer och alla brokiga kluster av människor som brinner för att förändra allt till något mer rimligt, något mer innerligt och större, något som säger att människors olika identiteter, åldrar, bakgrunder, erfarenheter, sexualiteter, funktionaliteter är välkommet på olika platser.

För mig finns det ett lugn och något väldigt vackert i att tillåtas ifrågasätta, jag tänker mig det också som en rättighet och en av de stora möjligheterna. Att kunna vara den en är, där en valt att vara eller hamnat, det är en del av de stora och breda rörelserna som kämpar för en mer jämlik, mindre hatisk värld där fler får plats på fler villkor. Att hävda ifrågasättandet som en del av vardagen, och att också hävda att livet får vara komplext, för mig ger det rum för mer av allt som är fint: samtal, ömsesidig integration, upptäckter, berättelser som inte tystas, utveckling, kärlek. Här ryms att jag vill, och kan, kämpa mot rasism och mot homofobi, driva rörelser framåt med många, ta del av och skapa konst som betyder något och samtidigt vara i kärleken till ljudet när isen lägger sig på en liten sjö bland granar.

//Stina Nilss

*hbtqia – en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, intersexuella, asexuella.

STINA NILSS
Mollaryd. 35 år. Kulturarbetare och aktivist. Stina är ideellt aktiv i många olika grupper och föreningar och ägnar sin tid till arbete med normer på olika sätt – inom landsbygdsrörelser och kring kultur, inom asylrättsrörelser och kring hbtqia*, antirasism och asylrätt, inom konst och litteratur, kring rättigheter, rörelse, förändring.

Stina är ordförande för RFSL Sjuhärad och driver RFSL Newcomers Sjuhärad, är aktiv i nätverket queer*bygd, sitter i styrelsen för Molla Byalag, är aktiv i den litterära aktören Textival och har i tio år arbetat med ung konst och kultur i föreningen KulturUngdom.