SAMVERKAN FÖR HÖGA KUSTENS ENTREPRENÖRER

Samverkansprojektet vill förbättra förutsättningarna för landsbygdens entreprenörer i Höga Kusten. Det förberedande projektet drivs av Leader-kontoret och syftet är att undersöka behoven hos landsbygdsföretagare, inventera möjliga samarbetspartners för att på sikt inleda ett internationellt samarbete som främjar entreprenörsklimatet i Höga Kusten. Framförallt tar projektet sikte på de möjligheter som digitaliseringen skapar och hur Leader på bästa vis bidrar till att tillvara dessa möjligheter för landsbygdens företag.    

Bakgrunden till projektet är att det finns goda förutsättningar att förbättra entreprenörsklimatet på Höga Kustens landsbygd för att på så sätt skapa tillväxt. Det är också ett av de områden som Leader Höga Kustens strategi fokuserar på att förbättra.

Digitaliseringen och utbyggnaden av fiberbredband har även skapat ökade möjligheter att bedriva företag på landsbygden. Det finns därför ett behov att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär och undersöka hur Leader kan arbeta med att försöka hitta lösningar på dessa utmaningar för entreprenörerna i Höga Kustens landsbygd.

I det förberedande projektet kommer vi att bland annat undersöka utmaningarna för företagarna utifrån digitaliseringen, vilka branscher som är i störst behov av insatser och har störst potential till följd av digitaliseringen, vilka internationella samarbetspartners som kan vara intressanta för att ta tillvara deras kunskap i detta område. Tanken är att på sikt forma ett internationellt samarbete för att lära av varandra och att skapa bättre förutsättningar för våra företagare i regionen, så att de kan dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen ger.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Kontaktpersoner:
Verksamhetsledare Jenny Edvinsson, 0706 – 47 14 80
Projektcoach Eva Jilkén 073- 946 46 20

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 1 – Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten: 268 421 SEK
Regional finansiering:
132 207 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling. Projektet kommer att belysa utmaningar och möjligheter för landsbygdens entreprenörer i hela leaderområdet Höga Kusten samt ta sig an digitaliseringens utmaningar. Utöver detta bidrar projektet till att ta tillvara den nytta och erfarenhet som finns inom detta område hos nationella och internationella samarbetspartners.