Strategi

Styrgrupp+

UPPDRAG STYRGRUPPSMEDLEMMAR:

Läsa strategin och komma med inspel om det ska göras några ändringar.

Huvudfrågan är: Ställer sig styrgruppen bakom att det är denna strategiskrivning vi skickar in?

  • Saknas något, ska texter ändras?
  • Hänger det ihop?
  • Klarar vi villkor och urvalskriterier? – dessa finns inlagt i röd text i strategidokumentet)

Svara senast tisdag den 12 oktober kl 12!
Inskicksmöte den 13 oktober kl. 11 Länk till mötet