MAT OCH DRYCK LÄNGS NORDENS GRÖNA BÄLTE

Inom Nordens gröna bälte, Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge, verkar många ambitiösa entreprenörer, som också är mat, dryck- och upplevelseaktörer. I projektet ligger fokus på att ta fram nya metoder för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland dessa aktörer samt att skapa förutsättningar hos entreprenörer för produktutveckling och affärsutveckling. 

För en ökad tillväxt inom besöksnäringen behövs en viss mängd företag med tjänster och produkter av hög kvalitet som gör regionen till ett resmål för mat- & dryckesintresserade personer. I regionen arrangeras ett stort antal arrangemang inom sport, friluftsliv och kultur och det är utmärkta arenor för att visa vår fina mat och dryck samt våra mattraditioner som används i mycket liten skala i dag.

Företagen inom mat och matturism delar flera utmaningar, oavsett om de finns i Norge eller Sverige. Många är mindre verksamheter med begränsade resurser, tid och möjlighet att inhämta kunskap och att utbyta erfarenheter med andra, eller åka på utbildningstillfällen, då avstånden är stora. I detta Interregprojekt arbetar man för att skapa optimala förutsättningar för att kunna växa vidare som smakdestination och dra nytta av den befintliga kompetens som finns inom branschen och regionen.

Mål för projektet

  • Skapa ett bestående digitalt kunskapscenter
  • Utveckla nya digitala metoder kring kompetensutveckling (t.ex. Food Hackathons)
  • Öka andelen lokal mat på events
  • Utforma en tydlig kommunicerbar gemensam vision och historia där företagare har ett gemensamt åtagande
  • Öka värdeskapande och lönsamhet för producenter och upplevelser
  • Minst 100 företag har etablerat kontakter/samverkan med företag i andra geografiska delar

INFORMATION OCH KONTAKT: 

smak63.com

Kontakt Västernorrland: Jenny Edvinsson, jenny@leaderhogakusten.se

PROJEKTFAKTA

Interreg-projekt: Sverige Norgeprogrammet
Insatsområde: Små och medelstora företag
Specifikt mål: Ökad konkurrenskraft hos företag
Projektperiod: 1. maJ 2018 – 30. april 2021
Svensk projektägare: Torsta AB, medsökande Leader Höga Kusten
Norsk projektägare: Oi! Tröndersk mat og drikke
Total budget: 1 349 006 EUR
Medfinansiärer Västernorrland: Region Västernorrland, Leader Mittland Plus, Hushållningssällskapet.