Strategin är inskickad!

Den 13 oktober 2021 skickade Leader Höga Kusten in den strategi som ska ligga till grund för vårt arbete 2023 och framåt till Jordbruksverket.

Jordbruksverket ska med hjälp av en urvalskommitté nu bedöma och poängsätta Leader Höga Kustens och övriga leaderområdens strategier. Det arbetet kommer pågå fram till och med maj 2022, därefter kommer eventuella kompletteringar göras. 

Under hösten 2022 sker förberedelser inför programperiodens start 1 januari 2023. I början av 2023 bör också nya medel att fördela finnas tillgängliga. 

Vi vill tacka alla som deltagit i framtagandet av strategin, både genom workshops, dialoger och i remissvar! Leader bygger på samverkan mellan sektorer och människor, vilket vi verkligen känt kraften av under strategiprocessen. 

Den strategi som överlämnats till Jordbruksverket hittar ni här.

Vi har samlat svar på frågor som inkommit i remissen här.

Nu ser vi fram emot att fortsätta jobba tillsammans – en nivå till!