LAG- & AU-möten 2021

LAG 3 mars 2021

Tid: 9.00 – 14.30

Agenda

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande, sekreterare och justerare
 • Föregående protokoll LAG
 • LAGs runda
  • Intro – 2 min var, förbered innan! MAXTID är 2 min x antal deltagare – rundan avslutas när tiden är slut.
 • Utvärdering och måluppfyllelse (underlag i förväg)
 • Workshop – områden att jobba med under förlängningsåren
 • Uppföljning av projekt – nytt sätt
 • PROJEKT PÅ LAG
  • Nätradalen – delningsplattform
  • Visus- anläggningar m akvaponi
  • Resele naturturism

Lunch 11.30-12.30

 • Intresseanmälningar
  • Hållbar turism Nätradalen – Sofie Holmgren finns på plats för att svara på frågor
  • Bo & Lev Örnsköldsvik Bygd – Anna Edblad finns på plats för att svara på frågor
  • Cykel i Sollefteå
 • Paraplyprojekt
 • Information inför årsmöte
 • Info strategiarbetet hittills
 • Övriga frågor
 • Nästa möte och avslut av LAGmöte

presentationer

Inför agendapunkt utvärdering och måluppfyllelse hittar ni tre dokument: 
 1. Översikt med måluppfyllelse för AVSLUTADE projekt. Ni som hinner kan kolla över i stora drag. De gulmarkerade celler har vi inte fått info för, så de ska komplementäras senare. Vi förklarar på LAG mötet 
 2. Översikt aktiviteter och resultat för AVSLUTADE projekt, samt dokumentet: Definitioner av indikatorerna som finns i utvecklingsstrategin
 3. Översikt aktiviteter och resultat för avslutade FÖRSTUDIER
  1. måluppfyllelse avslutade projekt 2 mars 2021
  2. Sammanfattning aktiviteter och resultat AVSLUTADE PROJEKT 2a mars 2021
  3. Sammanfattning aktiviteter och resultat avslutade FÖRSTUDIER 2a mars 2021

tidigare LAG-möten

Tidigare LAG-protokoll

Tidigare AU-protokoll

Underlag

Nationell pott

Nätradalen

UPPDATERAD Hållbar turism i Nätradalen – slutlig ansökan

UPPDATERAD Budget Hållbar tursimutveckling i Nätradalen

Cykel i Sollefteå

Intresseanmälan Cykel

Film om cykelsatsningen:
https://www.facebook.com/142858682437498/posts/4111048492285144/?d=n

Jobb & Lev Övik
Föransökan- Jobba och Lev i Bygd
Budget JobbaLev Bygd

Paraplyprojekt
På AU beslutades att ta fram två förstudieparaplyn – ett i vardera insatsområde. I länken nedan kan ni läsa utkastet för utformningen av dem. Eftersom det är så tight med tid inför LAG 3 mars, skjuts beslut kring dessa till nästa LAG-möte i april.