Ett hållbart höga Kusten - hur når vi dit?

Tack till dig som deltog i vår tematräff 15 december!

Vi hoppas träffen både gav både inspiration och nya idéer för en mer hållbar landsbygd. Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för er att ta del av coachning och stöttning för att ta er idé till genomförande. Vi erbjuder tre kostnadsfria arbetsstugor tillsammans med er – fysiskt eller digitalt. Vi riktar oss både till er som vill utveckla ett geografiskt eller tematiskt område. 

Det vi kräver från er är att ni:

    • Är minst tre aktörer som vill utveckla ert område/tema, i minst två olika sektorer (privat/ offentlig/ideell sektor).
    • Har en påbörjad idé och beskrivning av utvecklingsbehovet.
    • Genomför alla tre arbetsstugor.

ARBETSSTUGA 1:
Konkretisera er idé, inventera behov av stöd och skapa en handlingsplan med ansvarsfördelning. Hur arbetar vi med Agenda 2030 i praktiken? Leader Höga Kusten tar vid behov med kompetens och aktörer från vårt nätverk som kan passa er idé.

ARBETSSTUGA 2:
Möjlighet att bjuda in fler aktörer från området/temat. Kartläggning av finansieringsbehov, Leader bidrar med kunskap både inom stödsystemet och alternativa lösningar (ex. crowdfunding). Stöttning i att påbörja t.ex. projektskrivning. Leader Höga Kusten tar vid behov med kompetens och inspiration från vårt nätverk.

ARBETSSTUGA 3:
Inför genomförandet – ”stå på egna ben”. Aktiviteter efter behov och handlingsplan.

Intresserad av erbjudandet? Skicka en förfrågan till oss via Microsoft Forms: Länk till formulär

Kontakta varandra

Eftersom träffen hade ett 70-tal deltagare fanns ingen tid att bekanta sig med alla. Vi har därför skapat ett ”kontakt-torg” där ni kan dela med er av era verksamheter och kontaktuppgifter. Ni kan också annonsera/söka efter samarbetspartners och andra som är intresserade av samma frågor som er själva.

Kontakt-torget hittar du HÄR>>. (Fungerar bäst via dator)

Innehåll från kvällen:

Uppdateras v.51

Nyhetsbrev:

Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om vilka stöd som är aktuella och aktiviteter Leader Höga Kusten arrangerar, är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Anmäl dig här >>