ÅRETS LANDSBYGGARE 2017!
Under Landsbyggaredagen den 20 juni korar vi Årets Landsbyggare. Årets Landsbyggare är ett prestigefyllt pris för någon som har gjort en insats för att skapa en levande landsbygd i Höga Kusten och visat på en positiv bild av entreprenörsklimatet genom sitt entreprenörskap eller på annat vis. Priset kommer att delas ut under den gemensamma Landsbyggaremiddagen i FriluftsByn mellan kl 18:00-20:00.

Läs mer om Landsbyggaredagen>>

Priskategorier:
1) Årets Landsbyggare – Entreprenör
2) Årets Landsbyggare-  Entreprenöriell förening
3) Årets Landsbyggare-  Attityd.

Jury
Det är Leader Höga Kustens styrelse, även kallad LAG, som är jury och röstar fram vinnarna i respektive kategori.

Leader Höga Kusten är ett samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor för att skapa en levande landsbygd. Leader Höga Kustens styrelse är en sammansättning av ideell och offentlig sektor samt näringslivet. Alla i LAG har ett stort nätverk och har valts för sin kompetens, kunskap om landsbygdsutveckling och förankring i de fyra Höga Kusten- kommunerna. Klicka på länken ovan för att se vilka som är med i LAG,  Leaders styrelse.

ÅRETS LANDSBYGGARE – ENTREPRENÖR

VINNARE: Årets Landsbyggare 2017- Entreprenör – Hernö Gin

Kriterier: ENTREPRENÖR
– är nytänkande i sitt entreprenörskap
– samverkar aktivt med andra
– driver en hållbar verksamhet
– är ett god förebild för andra entreprenörer
– skapar jobb

HERNÖ GIN
Hernö Gin är en entreprenör som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att stärka attraktionskraften för Höga Kusten. Hernö Gin har gjort investeringar som har lett till fler besökare och skapar jobb. En verklig Landsbyggare som även nått internationellt erkännande.

ULVÖ HOTELL

Ulvö hotell, har gjort stora satsningar de senaste åren och fortsätter med nytänkande och investeringar. Ulvö Hotell bidrar till en framtidstro så att andra entreprenörer vågar investera. Genom samverkan med andra entreprenörer sätter man Höga Kusten på kartan och jobbar även strategiskt med lokalproducerat för att lyfta lokala smaker. Med ett högklassigt kök bidrar de till att stärka Höga Kustens varumärke.

STRINGO
Stringo har några av världens mest kända företag på kundlistan, som Ferrari, BMW, Audi och nu senast Tesla. Stringo är nytänkande och når internationella framgångar genom att satsa på en tydlig nisch, utveckla sin expertis och skapar jobb genom sitt idoga arbete.

ÅRETS LANDSBYGGARE – ENTREPRENÖRIELL FÖRENING

VINNARE: Årets Landsbyggare 2017- Entreprenöriell Förening- Inflyttningsgruppen Resele

Kriterier: FÖRENING
– är nytänkande i föreningsarbetet
– samverkar aktivt med andra
– bidrar till bygdeutveckling
– ökar bygdens attraktivitet

BYGDSAM NÄTRADALEN
Utifrån ett underifrånperspektiv har Bygdsam Nätradalen skapat kraft för bildande av BYGDSAM, Bygden i samverkan. Bygdsam Nätradalen plogar även vägen framåt för de fyra Bygdsam-föreningarna. Föreningsarbetet bygger på en trepartssamverkan där den lokala näringen, det lokala föreningslivet tillsammans med Örnsköldsviks kommun, skapar en plattform för lokal utveckling.

INFLYTTNINGSGRUPPEN (RESELE)
Resele är ett fantastiskt exempel på att samarbete leder till framgång. Här samverkar entreprenörer, föreningar och ideella på ett väldigt framgångsrikt sätt och det har fått bygden att blomstra och lett till många nyinflyttade barnfamiljer. Service och samverkan och drivkraft är nyckelord.

NORAMACKEN EKONOMISK FÖRENING (Norabygden)
Genom ett innovativt arbete i samverkan med många har föreningen utvecklat sin bygd och Höga Kusten.
Arbetet har resulterat i bättre service på landsbygden med både en ny bensinmack och träffpunkt Nora.

ÅRETS LANDSBYGGARE – ATTITYD

VINNARE: Årets Landsbyggare 2017- Attityd – delat förstapris Katarina Östholm och Jerry Engström

Kriterier: ATTITYD
– förändrar attityden till landsbygden på ett positivt sätt
– visar på möjligheterna som landsbygden erbjuder

JERRY ENGSTRÖM

Entreprenör med glöd, vilja samt en förmåga att skapa unika och lönsamma samarbeten och samtidigt uppmuntra andra till samverkan. Delar löpande med sig av sina erfarenheter och bästa tips till andra för att skapa en levande landsbygd fylld av framtidstro.

KATARINA ÖSTHOLM

Katarina Östholms artiklar bidrar med en mer nyanserad bild av möjligheterna på landsbygden och förbättrad attityd genom saklighet och fakta.  Hon använder pennan som sitt svärd och skapar en mer positiv bild av landsbygden.

JONNA JINTON
Jonna Jinton når ut till tiotusentals med sina drömmar om ett liv i Norrland. Hon skapar hopp och drömmar hos andra människor, som bidrar till att fler vågar ta steget till att leva ett liv på landsbygden.