LOKAL UTVECKLING I NÄTRADALEN, HIGH COAST ART VALLEY

Redan idag finns det 26 konstverk som utsmyckar Nätradalen (High Coast Art Valley) och fler kommer det att bli, tack vare en större privat donation som tillfallit bygden. Nu vill Bygdsam Nätradalen växla upp effekterna av donationen genom en stor satsning på kulturturism där konstverken står i fokus.

Bygdsam Nätradalen är en samverkansorganisation där företagare, föreningar och kommunen samverkar. Målet för projektet High Coast Art Valley är att bygden ska bli ett intressant och självklart besöksmål inom kultur, natur och friluftsliv. Man vill göra detta genom att skapa en tjänste- och utbudskatalog som samlar befintliga och nya affärsidéer. Sammanställningen blir ett levande dokument för affärsutveckling inom projektet. Målet är också att skapa en ökad samsyn och kompetens kring besöksnäringen och att öka intresset för att utveckla kommersiella varor och tjänster.

Projektet siktar på att minst två företag skapas, samt att utveckla Näske Residens Tolfhamn. Residensen befinner sig i framlidne konstnärens Malte Nyberg XII fastighet i Näske och innehåller en ateljé, landets sannolikt första ungdomskulturresidens, ett vandrarhem i konstmiljö samt en konstscen i form av en vandrings- och upplevelseramp.

Samarbetspartners i projektet är lokala föreningar, företagare och experter inom besöksnäring. Även högre konstnärliga utbildningar ses som en självklar partner.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Hemsida: http://www.bygdsamnatradalen.se/
Kontaktperson: Sofie Holmgren, 070 229 79 78, sofie@bygdsamnatradalen.se

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande: Bygdsam Nätradalen Ekonomisk Förening.
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 1 – Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten: 597 944 SEK
Regional finansiering: 205 264 SEK
Privat finansiering: 89 245 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där projektet bidrar till att utveckla förutsättningarna för besöksnäringen inom kultur och natur. Projektet utvecklar ett hållbart stöd för lokal utveckling för området och därmed att nya företag startas. Dessutom är projektet viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv som sammanfogar flera besöksmål såsom Nätra/Sidensjö, Trysunda och Ulvön.