Mellan 12 oktober och 5 november har 88 unga (13-30 år) i Nätradalen besvarat en enkät om hur de upplever att att bo i Nätradalen. Klicka på bilden för att se resultatet.

Nedan finns tre korta klipp med tips och verktyg kring hur vi kan skapa förutsättningar för ungas delaktighet. Se helst filmerna i helskärmsläge. Ljudet kan vara lite dåligt, använd i så fall hörlurar.