Två områden blir ett – inför inlämnandet av den lokala utvecklingsstrategin för den nya programperioden 2014-2020 bestämdes att leaderområdena Höga Kusten och Sollefteå skulle bli ett. De fyra kommunerna i det nya leaderområdet är geografiska grannar med likartad natur, liknande näringsliv och arbetsmarknader. Kommunerna hade också bildat ett gemensamt destinationsbolag med syfte att gemensamt marknadsföra besöksnäringen i området.

Här nedan ser ni information om de föregående områdenas arbete under den förra programperioden.