DESSA STÖD FINNS INOM LOKALT LEDD UTVECKLING

  • genomförande
  • samarbete
  • förstudiestöd

Alla beviljade projekt ska bidra till att nå målen i den lokala utvecklingsstrategin och programmen. Projekt ska bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna.

DESSA PROJEKTTYPER FINNS:

Genomförande:

Du kan få stöd för projekt som bidrar till utveckling i ditt leaderområde. Kontakta alltid leaderkontoret i ditt område innan du söker stöd. Där kan du få hjälp att se om din idé passar in i områdets strategi för utveckling.

Du kan till exempel få stöd för

  • projekt som är till nytta för många människor i området
  • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivite

Samarbete:

Syftet är skapa utveckling i området genom att utbyta erfarenheter, lära och inspireras av varandra eller utveckla innovativa lösningar. Insatserna ska stärka den lokala befolkningens tillgång till infrastuktur och förbättra levnadsvillkor inklusive fritid och kultur och förutsättningar för attraktivt boende och företagsutveckling inom det egna området i de utvecklingsområden som omfattas av samarbetsprojektet.

Ett samarbetsprojekt är ett projekt som innehåller samarbete mellan ett eller flera leaderområden eller liknande partnerskap, inom Sverige eller med andra EU-länder. Det kan även gälla liknande partnerskap utanför EU, exempelvis i Norge. Detta förutsatt att projekten bidrar till att nå de mål som finns i respektive utvecklingsstrategi.