UNG LANDSBYGDSENTREPRENÖR

Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept där ungdomar får utveckla sin entreprenörsförmåga under sommaren. I projektet vill initiativtagaren Technicus utveckla konceptet till att involvera ungdomar från landsbygden och även göra det möjligt att utöka verksamheten till hela året.

Med projektet vill Technichus göra möjligheten till sommarlovsentreprenör till något som är ett attraktivt alternativ till ett sommarjobb. Projektet riktar sig till ungdomar som bor i landsbygdsområden utanför huvudtätorten i samtliga fyra kommuner i Höga Kusten. Genom projektet blir det också möjligt att utveckla affärsidéer på landsbygden.. Ungdomarna kan verka där de bor och hitta stöd hos lokala krafter utan att behöva resa för att arbeta med de idéer som de vill driva och utveckla. I UNG Landsbygdsentreprenör kommer man utöka programmet utöver skolungdomar omfatta unga vuxna (20-25 år) som bor på landsbygden och är hel-eller deltidsarbetslösa eller av annan anledning har möjlighet och lust att testa på att lära sig mer om entreprenörskap. Parallellt med detta kommer Technichus  att arbeta fram en modell för att lokalsamhällena, kommunerna och organisationer ska kunna driva verksamheten vidare efter att projektet avslutats. För att nå lokala föreningar samarbetar projektet med LRF, Hela Sverige ska leva och olika lokal turismorganisationer.

Technichus kommer under 2017 att arbeta fram en modell för arbetet med UNG landsbygdsentreprenör. Inför detta har man redan skapat kontakt med samarbetspartners och lokala representanter från olika orter i regionen, som ska hjälpa till med kontakterna till föreningar och lokala entreprenörer samt med samarbetspartners.  Under våren 2017 kommer landsbygdshandledare att utbildas i metoden för sommarlovsentreprenörer. För undomgarna inleds projektet med en startvecka tillsammans med övriga sommarlovsgrupper. Därefter kommer ungdomarna att driva sitt företag i den egna bygden. Det som är nytt för just UNG landsbygdsentreprenör är bl.a. att ungdomarna kommer få en egen lokal mentor som kan stötta och bolla idéer med dem, att lokala företag kommer att involvera och ge tips om tjänster och produkter som är efterfrågade i deras område och att projektet kan genomföras andra tider på året för de ungdomar som är mellan 20-25 år.

Målet med projektet är 120 st landsbygdsungdomar 15-25 år ska kunna prova på entreprenörskap i praktiken. Detta ska ske under sommaren 2016-2019 samt minste en grupp vid annan tidpunkt på året. Man vill även engagera vuxna på landsbygden som stöd till ungdomar som i framtiden vill bli en del av bygdens företagare. På sikt är målsättningen att utveckla en permanent verksamhet för entreprenörsutveckling för unga på landsbygden. Detta så att kunskapen ökar  hos dessa om entreprenörskap, låter dem prova sina egna idéer, öka förståelsen för möjligheterna det finns att driva företag på landsbygden och förändra synen och inspirera unga till att driva företag på landsbygden.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Mer information: Läs mer här  www.unglandsbygdsentreprenor.se
Kontaktperson
: Annika Winhagen, projektledare Ung Landsbygdsentreprenör, annika.winhagen@technichus.se, telefon: 070-688 90 93

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
Technichus i Mittsverige AB
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: 1 – Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten:  2 364 610 SEK
Regional finansiering: 611 970 SEK
Offentligt stöd från projektägaren: 187 291 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där det också bidrar till utvecklingen av entreprenörsklimatet med fokus på ungdomar. Projektet kommer att vara förutsättningsskapande för landsbygdens näringslivsutveckling inom hela leaderområde