Fler människor, kompetens och kapital till Höga Kusten

 Allt fler lockas av landsbygdens möjligheter och drömmer om ett liv utanför storstäderna. För att ta vara på detta och utveckla Höga Kustens attraktionskraft ytterligare startar Leader Höga Kusten två nya projekt.

 – Vi vet att Höga Kusten som plats och varumärke är starkt, samtidigt som forskning visar att valet av plats att bo på i allt högre grad beror på upplevd livskvalitet. Höga Kusten kan erbjuda det, och med projekten vill vi locka människor, kapital och kompetens hit, säger verksamhetsledare Jenny Edvinsson.

Bo, Leva, Verka Höga Kusten och Kapitalförsörjning Höga Kusten är namnen på Leader Höga Kustens nya projekt.

Bo, Leva, Verka Höga Kusten

Projektet Bo, Leva, Verka Höga Kusten ska fokusera på att skapa aktiviteter och samverkan med organisationer och initiativ som vill arbeta med frågor kring hur vi som område kan bli ännu mer attraktivt. Det kommer handla om bland annat inflyttning och distansarbetsplatser/co-working.
– Under coronapandemin har det har blivit tydligt att väldigt många kan utföra sitt arbete utan att behöva befinna sig på plats på kontoret i stan. Det, i kombination med att vi också befinner oss mer i hemmet, skyndar på den rörelse vi sett ett tag nu – att allt fler intresserar sig för att bosätta sig på landsbygden, säger projektledare Felicia Edholm.

Projektet kommer tillsammans med Höga Kustens fyra kommuner, Region Västernorrland och Höga Kusten Destinationsutveckling titta på hur människor lättare kan ta steget från att besöka Höga Kusten, till att bosätta sig här.
– Vi har också avsatt pengar för idéer på lokal nivå, till föreningar som vill öka attraktionskraften för sin plats. Det kan till exempel vara att utveckla en co-workinghub, säger Felicia Edholm.

I samband med starten av projektet väljer Leader Höga Kusten att bli en platsoberoende arbetsgivare fullt ut.
– Redan idag arbetar vi på distans, men har fram tills nu även haft ett kontor i Kramfors. Eftersom vi vill vara en organisation som är närvarande i hela Höga Kusten kommer vi istället utnyttja de co-workinghubbar som växer fram runt om i området, säger Leader Höga Kustens verksamhetsledare Jenny Edvinsson.

Kapitalförsörjning Höga Kusten

Tillgången till kapital är en viktig förutsättning för att nya företag ska kunna etableras, men också för att befintliga företag och föreningar ska kunna utvecklas. Projektet Kapitalförsörjning Höga Kusten fokuserar på finansieringsmöjligheter för att göra det möjligt att satsa på landsbygden, något som i nuläget är en stor utmaning och bromsar möjligheterna till landsbygdsutveckling.

För att förbättra kapitalförsörjningen i Höga Kusten måste banker, stödgivare, investerare, fonder och andra finansiella aktörer vara aktiva. Digitalisering och ny teknik öppnar också för nya möjligheter, till exempel crowdfunding, att finansiera idéer genom flera privata investerare.

– Projektet vill öka kunskap och förståelse för landsbygdsutveckling hos finansiella aktörer, skapa en samverkansstruktur och undersöka förutsättningarna för alternativa finansieringslösningar till lokala projekt i Höga Kusten. Lösningar så som crowdfunding är inte vanligt i vårt område, här behöver vi och våra samverkansparter mer kunskap, säger projektledare Maaike Smit.

Läs mer om projekten och LAGs motivering:
Bo, Leva, Verka Höga Kusten (LÄNK)
Kapitalförsörjning Höga Kusten (LÄNK)

Leader Höga Kusten är en ideell förening som jobbar med landsbygdsutveckling i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun. Genom Leader Höga Kusten kan föreningar, företag, myndigheter och andra nätverk ansöka om projektmedel för utvecklingsarbete. Leader Höga Kusten driver också egna projekt. Sedan 2016 har Leader Höga Kusten beviljat 34 projekt för ett värde på ca 40 miljoner kronor, som alla bidrar till Höga Kustens utveckling på olika sätt.