Tillsammans för regional utveckling

Välkommen till samverkansmöte mellan Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Leder Höga Kusten och Leader Mittland Plus 

 Syfte för mötet:  

Veta vad de andra gör och vilka frågor som är aktuella i nuläget, gällande projekt- och företagsstöd. 

Skapa bättre samverkan och hitta synergier för att kunna utföra uppdraget att vara en regional utvecklings aktör bättre.

Mötesprogram, 4 maj kl 13-15.30 

12.45 Vi öppnar mötet, testar teknik och småpratar lite 

13.00 Leader Höga Kusten och Leader Mittland plus presenterar sig, medarbetare och nuläget, reflektion över inspelade presentationer, med tid för frågor från övriga organisationer 

13.20 Regionen presenterar sig, medarbetare och nuläget, reflektion över inspelade presentationer, med tid för frågor från övriga organisationer 

13.40 Länsstyrelsen presenterar sig, medarbetare och nuläget, reflektion över inspelade presentationer, med tid för frågor från övriga organisationer 

14.00 Paus 

14.15 Workshop: Hur samverkar vi idag? Och hur skulle vi vilja ha det? 

Inledning utifrån RUSen – vad jobbar vi för tillsammans? (5-10 min)  

Workshop:  (35 min)
Hur samverkar vi idag? Styrkor, svagheter 
Hur skulle vi vilja ha det? Vad kan vi förbättra?

15.00 Gemensamhetsarbete/panel 
Vilka 3 utvecklingsområden vill vi jobba med under kommande samarbetsträffar?

15.30 Avslut

Presentationer

Leader Mittland plus

Regionen

Länsstyrelsen

Leader Höga Kusten