TÄNK OM DU BARA SLÄPPER ALLT OCH KÖR?
Vad gör du av dina idéer? Skriver du ned dem och väntar på inspiration? Pratar du med alla du känner tills du glömt bort din första tanke? Eller googlar du fram en business canvas och sätter igång?

– Jag erkänner. Vissa idéer skriver jag upp, men de flesta är mer som en flyktig dröm på morgonen. Borta när jag blinkar. Men så kommer den där storslagna idéen. Den som får mig att vilja släppa allt och köra! Men jag vågar inte riktigt släppa sargen. Så det har runnit ut i sanden.

– Och jag är inte ensam. 80 procent av oss svenskar ser goda affärsmöjligheter i vår närmiljö. Vi är världsmästare på affärsidéer! Men bara 36 procent anser sig har kunskap att starta och driva företag enligt samma internationella studie. Vi är alldeles för många som lägger våra idéer i en byrålåda. Enligt 2016 års entreprenörskapsbarometer kunde bara 47 procent i riket tänka sig att bli företagare. Och i Västernorrland bara 39 procen

– Vi har en enorm potential att skapa innovationer. I Västernorrland och i Sverige. Om vi bara lyckas få fler att se företagandets möjligheter.

– Vilka hinder finns det då för att starta och driva företag? En minskad trygghet jämfört med en anställning är det hinder flest ser i Västernorrland, 63 procent av de som kan tänka sig starta företag. 51 procent tycker att det är för många och krångliga regler att följa som företagare och 41 procent tycker det är svårt att få finansiering till företagsstart. I stort följer vi rikssnittet men vi är mest optimistiska i landet. Bara 39 procent anser att eget företagande är för osäkert ekonomiskt.

– Som liberal politiker borde jag ju kunna föregå med gott exempel och förverkliga innovativa lösningar för fler nya företag. Och genom den liberala politiken försöker jag just det.Den som startar ett företag måste ges tillgång till motsvarande trygghet som vid en anställning. Vi politiker jämför ofta med tryggheten för andra företagare i andra länder. Men entreprenören jämför med den trygghet han eller hon har som anställd. Det ska vara lätt att göra rätt är en bra tumregel för näringspolitiken. Det tar tid att lära sig nya rutiner och ju mer digitaliserat samhället blir – desto jobbigare känns det att behöva fylla i blanketter och leta information.

– Slutligen måste vi göra det enklare att finansiera företagsstarten. För entreprenörer som inte har möjlighet att återinvestera vinstmedel eller få traditionella banklån så är riskkapital oerhört viktigt. Men lika viktigt är att göra det möjligt för de som bygger företaget från grunden att få vara med på hela resan. Det är oerhört viktigt att skapa jämlika villkor mellan olika sorters investeringar i nya företag.

– Västernorrland är en helt makalös plats att utgå från som politiker. I såväl jobb som privatliv vill jag möta utmaningar. Och de har vi gott om. Finns det inga här så skapar vi ju dem på nya marknader. Västernorrland är gränslöst och precis som Y:et vid deltat och tallen på berget så strävar vi uppåt. En idé i taget.

//Erica Markusson, affärsrådgivare och LiberalernaVästernorrlands toppkandidat till riksdagen