Vad har ni för utgångsläge och vision? Klicka på bilden ovan för att se svaren från Workshop 1. Vill ni fräscha upp minnet kring vad som mer sades under Workshop 1, finns presentationen från den träffen HÄR>>.

Mellan 25 februari och 4 maj har 52 unga (13-30 år) i Ramsele besvarat en enkät om hur de upplever att att bo i Ramsele. Klicka på bilden för att se resultatet.

Nedan finns tre korta klipp med tips och verktyg kring hur vi kan skapa förutsättningar för ungas delaktighet. Se helst filmerna i helskärmsläge.