Steg 4: Genomför!

Dags för handling

I genomförandesteget gäller det att omvandla er handlingsplan till verklighet. Här skiljer sig tillvägagångssättet sig åt beroende på vad ni bestämt er för i handlingsplanen.  Ni kanske behöver fördjupa er lite mer i ett visst område, såsom interna normer, rekrytering eller kommunikation gentemot unga. Längre ner på sidan hittar ni extra tips och verktyg ni kan använda er av för att genomföra er handlingsplan.   

Glöm inte att det viktigaste verktyg ni har är er själva: er öppenhet för nya idéer, ett bemötande som gör att unga kommer fram och de samtal ni för. Här kommer några kloka tips på vägen:

Fyra röster om ungas delaktighet

Möter du en ung person är ditt bemötande avgörande. Reagera positivt, var intresserad och ge utrymme och ansvar att testa idéer. Och – gör MED unga, inte FÖR unga.

Sofie Skalstad, landsbygdsutvecklare och engagerad i Unga på Landsbygden

Forskning visar att om du vill stärka ungas inkludering måste du lyssna på unga och undersöka deras behov samt ge dem erkännande och återkoppling.

Ylva Saarinen, forskare

Du kan inte skapa engagemang – du behöver lyssna på det engagemang som finns. För att göra det behöver du vara nyfiken, på riktigt. Du behöver vara sårbar och berätta när du inte vet, och du behöver vara ödmjuk genom att visa att du behöver unga.

Navid Modiri, samtalsaktivist

Jag har hört så många gånger från vuxna som säger ”ja men ni unga måste engagera er..” Men när vi gör det säger ni ”ja men ni är bara barn!”.

Melda Nahnfeldt, klimataktivist Fridays for Future

Vidareläsning – tips och verktyg ni kan använda er av för att genomföra er handlingsplan.

Ungas egna organisering

Föreningen Vi Unga vill hjälpa barn- och unga att förverkliga sina drömmar genom att organisera sig. De har tagit fram massor med praktiskt material som hjälper unga i din bygd att t.ex. starta en förening. Kolla på deras hemsida: LÄNK

En inkluderande förening

  • Att säga ”Alla är välkomna hos oss” räcker inte. Många av oss har erfarenheter av sammanhang och situationer där vi inte har trivts eftersom det kändes som att ingen lyssnade på oss. I detta material får ni verktyg för arbete med normer, makt och förändring: LÄNK
  • Scoutkåren har tagit fram en 5-stegsmodell för organisationer som vill jobba mer inkluderande. Här finns massor med konkreta tips och reflektionsfrågor ni kan använda i föreningen: LÄNK
  • RF SISU har tagit fram en verktygslåda för idrottsföreningar som vill jobba mer inkluderande. Här hittar du bland annat samtalsunderlag: LÄNK
  • Jättebra skrift och guide från Volontärbyrån om att inkludera fler i din förening. Det handlar om bland annat interna normer, språk, tillgängliga lokaler och olika former för engagemang: LÄNK

Rekrytering

  • Volontärbyrån har en fullspäckad kunskapsbank för föreningsutveckling. Här hittar du bland annat en guide för volontärrekrytering, där även en mall för att formulera ideella uppdrag finns med: LÄNK.
  • SISU har tagit fram ett samtalsunderlag som ett stöd för dig och din förening när ni ska prata om och arbeta med rekrytering, motivering och utveckling av medlemmar: LÄNK.
  • Bra skrift från Volontärbyrån med tips om rekrytering, med fokus på mångfald: LÄNK

Kommunicera 

Volontärbyråns guide för en inkluderande förening innefattar en del tips om vad ni ska tänka på i er kommunikation (budskap, språk, kanaler) mot unga: LÄNK.