Steg 1: Engagera din förening

Tidsåtgång: 30 minuter

Tycker du att din förening borde bli bättre på att jobba tillsammans med unga? En bra början är att ta upp din idé med föreningens styrelse. Tycker ni att det finns flera föreningar i platsen där du bor som skulle behövas samla krafter kring ungas delaktighet? Då kan ni välja att bjuda in andra föreningar att gå igenom processen tillsammans. Ni genomför alla steg med er egen förening, men inspireras av varandra och kan välja att göra vissa åtgärdar tillsammans, t.ex. göra en enkät riktad mot unga i bygden.

HÄR finns en inbjudan med information att använda för att engagera din förening. Ett annat sätt att engagera andra är att dela filmen till höger, där unga delar med sig av sina tips till föreningar som vill jobba med ungas delaktighet! Det går såklart också bra att länka till denna hemsida.

Här kommer det finnas en film med ett ”gott exempel” på en förening som genomfört alla steg.