Förstudier agenda 2030

/
Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för lokala aktörer och föreningar att söka stöd för mindre projekt som gynnar utvecklingen av er plats. De projektidéer som beviljas ska syfta till att 1) skapa engagemang hos människor som tidigare inte varit en del av den lokala landsbygdsutvecklingen och 2) skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.  

Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten

/
Nordingrå Konstby driver projektet för att skapa en hållbar affärsmodell för konstnärer och kulturutövare i Höga Kusten och Västernorrland.

Kortare insatser för ökad engagemang.

/
Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för lokala aktörer och föreningar att söka stöd för mindre projekt som gynnar utvecklingen av er plats. De projektidéer som beviljas ska syfta till att 1) skapa engagemang hos människor som tidigare inte varit en del av den lokala landsbygdsutvecklingen och 2) skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.  

Hållbarhet Nordvik

/
”Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” är ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande. Det långsiktiga målet är att Nordvik ska bli en kreativ och innovativ landsbygdsmotor med tydlig utvecklingsroll och hållbarhetsprofil i regionen

Downhill Hallstaberget

/
En spännande satsning för såväl besökare som lokalbefolkning.…

Hållbar turism Nätra

/
Fördjupning inom besöksnäringen ska leda till tillväxt, stolthet,…

Kapitalförsörjning

/
I projektet undersöks kapitalbehovet och alternativa finansieringsmodeller kring hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar på Höga Kustens landsbygder.

Bo leva verka

/
Leader Höga Kusten startar därför ett nytt projekt för att…

Jobba och Lev i Bygd

/
En plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster…

Ung delaktighet

/
Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle. Genom det transnationella projektet TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet.