Samverkan Marieberg

/
Turismen ökar för varje år i Höga Kusten och detta är något…

Sagaleden

/
En led för skoter och hundspann som sträcker sig från Atlantkusten…

Bredband Sollefteå

/
En satsning i Sollefteå som ämnar att väcka intresse och öka…

Bredband Härnösand

/
En satsning i Härnösand som ämnar att väcka intresse och…

Mikrofond

/
Mikrofond för att underlätta möjligheten till mikrofinansiering,…

Seniorboende Nordingrå

/
Nu ska ett unikt och vattennära boende skapas i Nordingrå intill…

Kultur & näringar Ulvön

/
Ett samarbete har inletts mellan Kapellaget, Ulvöns företag…

Kajaksatsning Skule

/
Vid Skuleberget startar nu ett projekt för att öka friluftsutbudet…

Bygd och stad i balans

/
Öka möjligheterna för entreprenörer på landsbygden, skapa…

Samverkan i Nora

/
I Nora har ett projekt påbörjats för att öka områdets attraktivitet som bostadsort, för att locka besökare och för att skapa ett bra företagsklimat. Initiativet kommer från föreningslivet som tillsammans med kommunen vill utveckla området och framför allt längs den turistled som löper genom området.