Inlägg

Förstudier agenda 2030

/
Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för lokala aktörer och föreningar att söka stöd för mindre projekt som gynnar utvecklingen av er plats. De projektidéer som beviljas ska syfta till att 1) skapa engagemang hos människor som tidigare inte varit en del av den lokala landsbygdsutvecklingen och 2) skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.  

Kortare insatser för ökad engagemang.

/
Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för lokala aktörer och föreningar att söka stöd för mindre projekt som gynnar utvecklingen av er plats. De projektidéer som beviljas ska syfta till att 1) skapa engagemang hos människor som tidigare inte varit en del av den lokala landsbygdsutvecklingen och 2) skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.  

Mikrofond

/
Mikrofond för att underlätta möjligheten till mikrofinansiering,…

Entreprenörssamverkan

/
Samverkansprojektet vill förbättra förutsättningarna för…

Paraplyprojekt

/
Projektets syfte är att skapa goda förutsättningar för kommande…

Ung entreprenör

/
Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept där ungdomar…

Kapitalförsörjning

/
I projektet undersöks kapitalbehovet och alternativa finansieringsmodeller kring hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar på Höga Kustens landsbygder.

Bo leva verka

/
Leader Höga Kusten startar därför ett nytt projekt för att…

Vi Landsbyggare

/
Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet…

Ung delaktighet

/
Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle. Genom det transnationella projektet TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet.