Inlägg

Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten

/
Nordingrå Konstby driver projektet för att skapa en hållbar affärsmodell för konstnärer och kulturutövare i Höga Kusten och Västernorrland.

Hållbarhet Nordvik

/
”Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” är ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande. Det långsiktiga målet är att Nordvik ska bli en kreativ och innovativ landsbygdsmotor med tydlig utvecklingsroll och hållbarhetsprofil i regionen

Samverkan Marieberg

/
Turismen ökar för varje år i Höga Kusten och detta är något…

Seniorboende Nordingrå

/
Nu ska ett unikt och vattennära boende skapas i Nordingrå intill…

Kajaksatsning Skule

/
Vid Skuleberget startar nu ett projekt för att öka friluftsutbudet…

Samverkan i Nora

/
I Nora har ett projekt påbörjats för att öka områdets attraktivitet som bostadsort, för att locka besökare och för att skapa ett bra företagsklimat. Initiativet kommer från föreningslivet som tillsammans med kommunen vill utveckla området och framför allt längs den turistled som löper genom området. 

Samverkan i Lugnvik

/
I detta nyskapande projekt vill projektägarna förbättra service…

Destinationsutv. Skule

/
Ett nätverk av föreningar och företagare inom besöksnäringen…

Kultur och näringar

/
Stiftelsen Mannaminne vill nu att besökare i ännu högre grad…

Bredband Kramfors

/
En satsning i Kramfors som ämnar att väcka intresse och öka…