Inlägg

Bredband Härnösand

/
En satsning i Härnösand som ämnar att väcka intresse och…

Landsbygd 2.0

/
Ett nytt landsbygdsprojekt har påbörjats i Härnösand som ska utveckla service och boenden samt nya mötesplatser och en vandringsled.

Odling med akvaponi

/
Projektet vill möta den efterfrågan på mindre och halvstora…