SVERIGE SKA VARA ETT LAND SOM HÅLLER IHOP

Sedan Sverige en gång i tiden var ett väldigt fattigt land har vi gjort en resa att vara stolta över. I dag är vårt land ett av de mest innovativa, konkurrenskraftiga och jämlika i Europa.

Vår framgångssaga har gällt för hela Sverige, både stad och land, och jag har sett det med egna ögon. Jag är född i mitten på femtiotalet på en holme i Karungi i Torne älv och där bor jag fortfarande kvar. Jag är alltså en riktig lantis. Från uppväxten fram till i dag har jag upplevt hur välfärden och tillväxten har slutit klyftor mellan Sveriges invånare och olika landsändar.

Men jag har även upplevt hur landsbygden har försakats allt mer. Det offentliga har dragit sig tillbaka, lanthandeln har stängts och jobb har försvunnit. När statsministern efter valet 2014 frågade om jag kunde tänka mig att bli landsbygdsminister så var uppdraget väldigt tydligt. Utvecklingen på den svenska landsbygden skulle vändas och den växande klyftan mellan land och stad skulle slutas. Vi skulle göra upp med den tidigare misslyckade politiken för landsbygden som både röda och blåa regeringar bär ansvaret för.

Regeringen har arbetat intensivt och målmedvetet med detta och vi kan blicka tillbaka på en mandatperiod med en kraftig kursändring av landsbygdspolitiken. Vi har genomfört mångmiljardreformer som handlar om saker som bredbandsutbyggnad, livsmedelsproduktion, skogspolitiken, ökad statlig närvaro i hela landet, ökad kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Besöksnäringen skapar många jobb på våra landsbygder och inom den ökade sysselsättningen under förra året med hela 10 600 jobb. När vi tillträdde hösten 2014 var det kris inom livsmedelsproduktionen, endast 19 procent av lantbrukarna uppgav att de hade ganska god eller mycket god lönsamhet – i dag är den siffran uppe i 52 procent. När vi tillträdde 2014 stängde flera butiker på landsbygden igen och lanthandelsdöden var ett faktum. I dag beskriver Axfood och många fler att butiksdöden på landsbygden har upphört tack vare regeringens olika satsningar på lanthandlar.

Statsråden har varit väldigt synliga i hela landet den här mandatperioden. Alla kommuner i Sverige besökts av ett socialdemokratiskt statsråd och jag har själv besökt ett hundratal landsbygdskommuner på ett drygt år. Vi har tagit med oss tankar, idéer, utmaningar och möjligheter från människors vardag på landsbygden. Det har vi omsatt i praktiska handlingar.

Trots ett svårt parlamentariskt läge har alltså mycket gjorts för landsbygden, men vi är långt ifrån klara. Det kommer att ta tid att vända utvecklingen och det kommer att ta tid innan vi ser hela effekten av kursomläggningen. Nästa steg som vi socialdemokrater vill ta är att se över strandskyddet i syfte att främja landsbygdsutvecklingen i områden med god tillgång på stränder. Det är viktigt för jobben och tillväxten.

Vi socialdemokrater har ett historiskt ansvar, inte bara för vårt lands framgångar, utan även för det som tidigare inte har blivit bra. Men vi har påbörjat en ny resa under mandatperioden, en resa där vi ska vända utvecklingen och sluta klyftan mellan stad och land. Vårt arbete kommer fortsätta med full kraft om vi får förnyat förtroende i valet den 9 september.

//Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S)