Vill din förening och bygd bli bättre på att inkludera ungdomar i utvecklingen av platsen där ni bor, men undrar ni hur ni ska gå till väga? Vill ni stötta unga i att förverkliga sina egna idéer för att göra sin plats attraktivt för unga?

Vill ni ha tillgång till en ungdomscheck med ett värde av SEK 20 000 för att ungdomar i din bygd kan driva ett eget projekt? Då bjuder vi in dig till en online träff den 26e januari från kl 18.30 -19.30 där du kan ta reda på hur din förening och bygd kan vara med i satsningen. 

TID: torsdag 26e januari kl 18.30-19.30
PLATS: digitalt via Zoom (länk skickas ut senare)
FRÅGOR: maaike@leaderhogakusten.se
Anmäl dig här: https://forms.office.com/e/VXHkVhF8NU 

MER INFORMATION 

Leader Höga Kusten vill arbeta tillsammans med unga för att Höga Kusten ska vara en plats där unga hörs, trivs och kan påverka. Och vi vet att föreningar och bygderna runtom i Höga Kusten har samma önskan. Samtidigt undrar många hur de ska gå till väga. För hur når man unga? Vad behöver vi anpassa i våra föreningar för att inkludera unga och skapa mer delaktighet? Hur stöttar vi idéerna som ungdomar själva har för att göra sin plats mer attraktiv för unga? 

Tillsammans med fyra bygder i Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik har vi utvecklat en verktygslåda för föreningar och bygder som vill bli bättre på att inkludera unga. I verktygslådan ungasdelaktighet.se finns verktyg för att inom föreningen kartlägga hur inkluderande ni är och eventuellt anpassa föreningens arbetssätt där det behövs, att samla in information om vad unga i bygden vill förändra i sin bygd, och stötta ungdomar i att driva sina egna projekt med hjälp av en ungdomscheck med ett värde av 20 000 kr. 

På mötet berättar vi om hur ni i er bygd kan vara med på satsningen! 

Här kan du läsa vad ungdomar i Höga Kusten hittills har använd ungdomscheckar för:

Här finns en länk till verktygslådan ungasdelaktighet.se ->>