NU UTVECKLAR VI FRAMTIDENS SMAKDESTINATION!

Nu satsar tre starka regioner längs Nordens Gröna Bälte på att höja konkurrenskraft genom samverkan och kunskapsutveckling inom smakturism.  

Med Interreg Sverige-Norge projektet vill regionerna Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Trøndelag Fylkeskommune och Fylkesmannen i Trøndelag öka kompetens bland företag som jobbar med mat & dryck kopplad till upplevelse. Projekt är finansierad med medel av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vill du vara med och utveckla ditt företag inom den snabb växande måltidsbranschen? Tar kontakt med oss, då informerar vi dig om möjligheterna projektet erbjuder dig!

Kontaktperson:
Projektledare Eva Jilkén, 073-946 46 20, eva@leaderhogakusten.se

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten, Leader Mittland, Oi! Tröndersk Mat och Drikke, Torsta AB
Fond: Interreg Sverige-Norge
Insatsområde: 1 –Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten: X SEK
Regional finansiering:
X SEK

LAG:s motivering: X