Projektstöd inom lokalt ledd utveckling söker man genom Jordbruksverkets e-tjänst. Men, i ett första skede, rekommenderar att alla som vill söka projektstöd att göra en intresseanmälan till LAG.  Efter den processen kan ni gå vidare och göra en fullständig projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.