SAMVERKAN MARIEBERG

Turismen ökar för varje år i Höga Kusten och detta är något som företagare och föreningar i Mariebergsområdet vill ta vara på. Förening Mariebergs folketshus och Köja Mariebergs lokalhistoriska förening vill tillsammans med bl.a. Box Destilleri och Mariebergs kulturreservat förstärka besöksnäringen genom bland annat en camping och ett Allaktivitetshus.

Tillgängligheten på boende är viktigt för att kunna satsa på besöksnäringen. Därför är ett mål att starta en camping i föreningens regi. Campingen ska ha en attraktiv yttermiljö och knyta ihop Mariebergsgården, Box Destilleri och Mariebergs kulturreservat. Drömmer kring ett Allaktivitetshus som passar alla åldrar ska också förverkligas med hjälp av projektstödet. Därför tar man fram ett förslag på hur det kan se ut och en finansieringsplan.

Tanken är också att skapa en samhällsförening för bygden som tar ansvar, skapar inspiration och kontaktvägar för att boende, företagare och besöker möter en aktiv och attraktiv bygd. Målgruppen för projektet är boende, föreningar och företag i Bjärtrå- Nylandsområdet samt även i Kramfors och hela Höga Kusten.

INFORMATION OCH KONTAKT:

Hemsida: http://mariebergsgården.se
Kontaktperson: Mats de Vahl, mats@devahl.se, 070 – 534 22 40

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING

Sökande: Mariebergs Folkets Hus Ekonomisk Förenin
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 2 – Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Projektstöd från EU och staten: 347 898 SEK
Regional finansiering: 119 428 SEK
Privat finansiering: 519 250 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer, där projektet bidrar till att skapa attraktiva och aktiva bygder samt bidrar till att öka den lokala samverka i syfte att skapa nya företag och lokalutveckling. Projektet utvecklar ett nav för föreningar och byar i Bjärtrå-området. Dessutom är projektet viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv som sammanfogar flera besöksmål. Därutöver vill föreningen utveckla ett innovativt föreningsklimat.