Samarbete växlar upp Höga Kustens fortsatta utveckling

Mia Karlsson, VD för Höga Kusten Destinationsutveckling, är ny ordförande för Leader Höga Kusten. Mia har varit ledamot i styrelsen under flera år och tar nu en större roll med en ordförandepost. Därmed kommer samarbetet mellan de två organisationerna att stärkas och växla upp Höga Kustens utveckling ytterligare.

– Jag är otroligt stolt över att som ordförande få vara med och driva Leader Höga Kustens fina arbete framåt, säger Mia Karlsson. Som VD i Höga Kusten Destinationsutveckling, med ett förflutet inom näringslivet – och med en stark ideell ådra ser jag med spänning framemot vad vi tillsammans kan skapa för att ytterligare utveckla Höga Kusten med fokus på besöksnäring och landsbygdsutveckling.

Leader Höga Kusten arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens fyra kommuner. I partnerskap mellan det offentliga, näringslivet och ideella organisationer beviljar och förmedlar organisationen finansiering till lokala initiativ som utvecklar landsbygden, samt driver eget utvecklingsarbete.

Tillsammans för utveckling av Höga Kusten

– Höga Kusten har en fantastisk natur, driftiga entreprenörer och en stor del landsbygd – som har en otrolig potential att utvecklas ännu mer. Vi har sedan en längre tid en fin samverkan inom Höga Kustens kommuner bland annat genom partnerskapet. Nu kommer vi även att ha en enad front som symboliskt förstärker detta arbete, säger Mia.

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer och sedan 2010 har antalet gästnätter ökat med 59 procent. Den attraktionskraft som förmedlas när besökarna längtar och sedan är på plats, skapar en önskan till att återvända. Och på sikt kanske bosätta sig i området. Med varumärken som Landsbyggare, ung delaktighet och Smak63 har Leader Höga Kusten gjort sig erkänt duktiga på platsutveckling och deras framgångsrika arbete med attityder, attraktionskraft och drivkraft inspirerar både nationellt och internationellt.

Landsbygdsutveckling och besöksnäring hänger ihop

– Landsbygdsutveckling och besöksnäringen i Höga Kusten hänger starkt ihop, säger Jenny Edvinsson, verksamhetsledare för Leader Höga Kusten. Vi brukar säga att 80 % av besöksnäringen är landsbygdsutveckling och 80 % av landsbygdsutvecklingen är besöksnäring i vårt område. Våra verksamheter hänger ihop. Det känns väldigt energigivande att vi nu kan jobba ännu mer samverkande och säkerställa att vi alla drar åt samma håll, avslutar Jenny.

Leader Höga Kusten arbetar i Eus programperioder genom lokalt ledd utveckling och via Leader-metoden för att utveckla landsbygden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun. Budget för denna programperiod har varit ca 60 miljoner kronor, där nästan 20 miljoner kronor är regional finansiering från kommuner och region. Läs mer om Leader Höga Kusten på www.leaderhogakusten.se

Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är vi fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten – Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Vid årsmötet den 29 april valdes Mia Karlsson, VD för Höga Kusten Destinationsutveckling, till ny ordförande för Leader Höga Kusten. – Landsbygdsutveckling och besöksnäringen i Höga Kusten hör ihop och en större samverkan gör oss starkare tillsammans, säger Mia Karlsson.

Under sommar och höst växer strategi 2030 för Höga Kusten fram. En långsiktig hållbar utveckling står på agendan, där de lokala drivkrafterna samlas för att växlas upp mot något som blir vida känt både nationellt och internationellt.