SAGALEDEN

Örnsköldsviks kommun arbetar tillsammans med aktörer från tre norska och två andra svenska kommuner för att skapa en led för skoter och hundspann som sträcker sig från Atlantkusten i Norge till Bottenhavet i Sverige. I projektet samarbetar kommunerna med företag och föreningar för att undersöka möjligheten att förverkliga Sagaleden – från kust till kust.

Projektet, som är en förstudie, syftar till att utreda förutsättningar för vilka insatser som behöver genomföras för att Sagaleden ska bli den gamechanger den har förutsättningar att bli. Målet med förstudien är att ta fram en väl genomarbetad och förankrad utredning om vad som behövs för att gå från möjlighet till verklighet.

På lång sikt ska Sagaleden bli en omtalad och känd besöksanledning. Sagaleden kommer korsa Skandinavien från Mosjön via Grane, Hattfjelldal, Vilhelmina och Åsele till Örnsköldsvik – hav till hav, världsarv till världsarv, över bergskedjan Skanderna, genom sägner och historia. Leden, genom en  av Europas sista vildmarker, kommer att bli ca 550 km lång och matcha dagens och framtidens ökande efterfrågan på aktivitets- och äventyrssemestrar. En ökad tillströmning av besökare ger möjligheter för företag, boende och föreningar i områdena runt leden. Sagaleden har även potential att förlänga och förstärka nuvarande turistsäsong och ge Höga Kusten ett starkare vintervarumärke.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Maria Nygren, projektledare, maria.a.nygren@ornskoldsvik.se, 073-275 40 13

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Örnsköldsviks kommun
Projekttyp, fond och åtgärd: Projektstöd inom Landsbygdsfonden för genomförande
Insatsområde: 2 – attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Bedömning: 170 poäng (urvalskriterier)
Projektstöd från EU och staten: 221 100 SEK
Övrig offentlig medfinansiering från LAG:
 75 900 SEK
Offentligt stöd från projektägaren: 33 000 SEK

LAG:s motivering till valt insatsområde och vald fond: projekt. Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: attraktiva boende- och besöksmiljöer, där projektet bidrar till besöksnäringen året runt.