NATURTURISM RESELE

Reselebygden har stora men outnyttjade möjligheter inom småskalig naturturism. Under ledning av Resele Idrottsförening har företagare och föreningar beslutat att satsa på att utveckla besöksnäringen i Resele- och Näsåkersbygden tillsammans. Projektet syftar på att bidra till ökad sysselsättning och ökade intäkter för lokala entreprenörer och att etablera nya företagare.

I projektet ska flera paket tas fram där entreprenörer samverkar för att kunna erbjuda utflykter och äventyr som ger besökare en unik natur- eller kulturupplevelse. Upplevelser som jaktresor, spårning, amatörarkeologi och överlevad ska utvecklas.

Resele som turistmål ska marknadsföras aktivt mot Europa. Framförallt riktar man sig mot den tyska och holländska marknaden. I marknadsföringen kommer man även att inrikta sig mot smalare och mer specifika målgrupper som t.ex. jägare, människor med intresse för skogsbruk eller arkeologi.

En flaskhals för projektet och utvecklingen av turism i Resele är bristen på övernattningsmöjligheter. I projektet satsar man därför på att utveckla iden ”Din Egen Campingplats”, där en eller ett par familjer med campingbil kan njuta av att bo vid en vacker sjö eller med en betagande utsikt över landskapet.

Inom projektet ska en inventering göras av bygdens smultronställen. Besökarnas upplevelser förstärks med hjälp av film, animationer och avancerad presentationsteknik, så att besökaren på sin iPad eller mobil på plats kan se till exempel hur hällristningarna gjordes när Nämforsen för några tusen år sedan rann direkt ut i havet.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Hemsida: https://www.facebook.com/ReseleNaturturism/
Kontaktperson: Maaike Smit, info@reseladventures.com, 070-241 73 82

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande: Resele Idrottsförening
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: 1: Hållbart näringsliv
Projektstöd från EU och staten: 732 320 SEK
Regional finansiering: 251 393 SEK
Privat finansiering: 109 301 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbart näringsliv, där projektet bidrar till att skapa attraktiva och aktiva bygder samt bidrar till att öka den lokala samverkan i syfte att skapa nya företag och lokalutveckling. Projektet kommer att arbeta innovativt för Sollefteå-området med bygdeutveckling inom besöksnäringen som kan spilla av sig på hela kommunen.