Leader Sollefteås beviljade projekt 2007-2013

– Innovativ event- och arrangemangsorganisation i Sollefteå kommun

– Turism på spåret

– Sången om Taråberg

– Boteå Utveckling & Samverkan

– Fjällsjöbanan del 1

– Fäbodens kött

– Fjällsjöbanan del 2

– Ung och företagsam i Västra

– Levande vindbyar

– Junsele Sägenhistoria

– Sången om Taråberg 2

– Byarvet

– Helgumsdeltats Kulturmiljö

– Sol-Odlarna – Hållbar Vardag

– Turistutveckling i Junsele

– CV-Banken i Västra

– Samverkansprojekt Leader Sollefteå, Leader Höga kusten och Leader Timråbygd

– Stimulansåtgärder för ökad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruk i Sollefteå

– Bygdestöd

– Ett öppnare niplandskap utmed Ångermanälvens dalgång

– Lidgatu bygdegård -servicebyggnad

– Projektering av bredband i 30 byar

– Förstudie seniorboende i Resele


Vill du läsa mer om projekten så kan du göra det via Jordbruksverkets projektsida – klicka här.

Om länken inte direkt tar dig till Leader Sollefteås sida så gör enligt följande: Klicka på ”avancerad sökning”. Välj nu längst ned ”Leaderområde”. Scrolla ned till ”Leader Sollefteå” och klicka sedan på ”sök”. Nu kommer det upp en lista med alla våra projekt.