En stolt Jonny Lundin lämnar över ordförandeskapet

Efter många år som ordförande för LAG Leader Höga Kusten lämnar nu Jonny Lundin från Härnösand över sitt uppdrag till Åsa Ringlöv från Husum i Örnsköldsviks kommun. Det var vid årsmötet på Hotell Höga Kusten i måndags den 8 april som Åsa Ringlöv valdes in som ny ordförande för Leader Höga Kusten.

– Jag lämnar med varm hand över ordförandeuppdraget till Åsa som med sina erfarenheter kan bidra med nya perspektiv säger Jonny Lundin. Jag har varit ordförande i LAG sen starten april 2015 och känner mig mycket stolt över den landsbygdsutveckling i hela Höga Kusten som LEADER bidrar till, och särskilt för den positiva attityd som vi lyckats förmedla med #Landsbyggare

Åsa Ringlöv är företagsrepresentant i Landsbygdsgruppen i Örnsköldsviks kommun och har sen tidigare varit vice ordförande i styrelsen. Jonny Lundin har avsagt sig fortsatt uppdrag eftersom han nu måste fokusera helt på politiken med bl.a uppdrag inom Region Västernorrland.

– Det känns hedrande att få förtroendet som ordförande för Leader Höga kusten, efter Jonny Lundin som jag har stor respekt för, säger Åsa Ringlöv. Det är jättespännande att nu fortsätta och leda en kompetent styrelse och en professionell personal som målmedvetet arbetar för utveckling, attraktivitet och entreprenörskap genom samverkan. För mig känns det inspirerande att få vara delaktig i ett uppdrag som gör avtryck på lokal som internationell nivå.

För information och kontakt:

Åsa Ringlöv, Ordförande, 070-634 97 00, asa@ringlov.se
Jonny Lundin, fd ordförande, 070-595 51 91, solberg205@gmail.com
Jenny Edvinsson, Verksamhetsledare, 070-647 14 80, jenny@leaderhogakusten.se

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner.  Vi kan stötta projekt som är ett samarbete mellan näringslivet, ideella och offentliga parter med upp till 90%. Leader Höga Kusten samarbetar med och finansieras av Höga Kustens kommuner, landstinget, Västernorrlands idrottsförbund, Höga Kusten Turism och EU. I grunden är Leader Höga Kusten ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Föreningen som bildades våren 2015 leds av en styrelse, en sk LAG-grupp (Local Action Group). I LAG-gruppen/styrelsen finns personer från de olika sektorerna med. Samtliga ledamöter har ett starkt eget nätverk och har valts in i styrelsen efter ett omfattande nomineringsförfarande med tanken att få en styrelse som så långt det är möjligt representerar sektorerna, de olika kommunerna, strategins inriktning mm