Fem nya projekt prioriterade

Leader Höga Kusten har nu prioriterat projekt i den andra beslutsomgången för denna programperiod. Sammanlagt godkändes projektstöd på 8.2 miljoner kronor fördelade på fem projekt som ska utveckla landsbygden.

Leader Höga Kusten ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med landsbygdsutveckling inom ramen för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun. Det är den lokala aktionsgruppen (LAG) som fattar besluten om att prioritera projektansökningarna. LAG, som består av representanter från offentlig, ideel och privat sektor, kontrollerar om projekten kan bidra till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin.

– Prioriteringarna innebär att det nu är nästan 17 miljoner kronor som är fördelade av de 44 miljoner kronor som vårt leaderområde har fått budgeterat av EU, säger Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson. Nu ska viss handläggning genomföras och sen ska Jordbruksverket ge varje projekt ett formellt godkännande.

Leader Höga Kusten ska arbeta för en hållbar näringslivsutveckling och för attraktiva boende- och besöksmiljöer. Den övergripande tanken är att arbetet ska bidra till hållbar tillväxt och en breddad arbetsmarknad.

De projekt som är prioriterade nu ska arbeta med:

  • Kajaksatsning Skuleberget och Höga Kusten
  • Bredband på landsbygden i Sollefteå kommun
  • Ung Landsbygdsentreprenör
  • Leader – Bredbandskommunikatör och planerare i Kramfors kommun
  • Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Västernorrland

För mer information kontakta Jenny Edvinsson, Verksamhetsledare Leader Höga Kusten, jenny@leaderhogakusten.se, 070-647 14 80. Eller ordförande Jonny Lundin, solberg205@gmail.com, 070- 595 51 91.