OM PROJEKT

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras. Information om vad som gäller för de olika stegen i processen från idé till slutfört projekt får du genom ikonerna nedan.

4. AVSLUTA
1. KOMMA IGÅNG
2. Skriva ansökan
3. GENOMFÖRA