TVÅ MILJONER KRONOR TILL MILJÖSMART LOKAL TILLVÄXT

Nu öppnar Leader Höga Kusten en utlysning om 2 miljoner kronor för satsningar på tjänster eller produkter för en miljödriven tillväxt. Projekten ska gynna den lokala och regionala utvecklingen inom de fyra Höga Kusten-kommunerna, Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik.

Insikten om att jordens resurser är begränsade växer. En omställning till en hållbar utveckling innebär en omvärdering och omstrukturering av våra samhällen på alla nivåer och i det spelar lokalsamhället en framträdande roll. Nu kan man göra skillnad genom att söka stöd hos Leader Höga Kusten för att utveckla tjänster eller produkter som skapar en miljödriven tillväxt inom regionen. Projektstödet kan sökas av företag, föreningar och offentliga parter i samarbete och stöd kan erhållas mellan 40% till 90% av projektets kostnad.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÖD

Våra villkor för att söka stöd hittar du i formuläret ”villkor för stöd”

  • Projektet ska rikta sig mot målet ökat entreprenörskap och företagande kopplat till ny teknik, genom att utveckla nya produkter eller tjänster som främjar minskad miljöpåverkan.
  • Ske i samarbete med minst två av tre aktörer i partnerskapet
  • Med partnerskapet menas företag, föreningar och det offentliga.
  • Vara till bred nytta
    Det vill säga innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet.

Observera att ni inte kan söka stöd för:

  • Befintlig verksamhet
  • Redan genomförda aktiviteter

ANSÖKSNINGSPROCESSEN

Skicka en intresseanmälan till jenny@leaderhogakusten.se senast den 15e februari 2019. Här hittar du intresseanmälan för denna utlysning:
Intresseanmälan-för-projektstöd MILJÖ (Wordfil)

Leader Höga Kustens styrelse (LAG) ger feedback på er intresseanmälan i veckan 9. Efter detta har ni möjlighet att skicka in en fullständig projektansökan senast den 18e mars och får beslut i vecka 15. Om ansökan är beviljat kan projektet starta direkt.

Kontaktuppgifter

Ring gärna och prata med oss på Leaderkontoret om du har frågor eller funderingar. Jenny Edvinsson 070-647 14 80, jenny@leaderhogakusten.se

OBS ! Sista dag för inlämning av intresseansökan
15 februari